home contact  

 


 


دو هفته‌نامه لرستان ورزشی ; ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸

شماره 14 لرستان ورزشی سه‌شنبه 27 بهمن منتشر شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود صفحه 2 (نسخه PDF)

                 دانلود صفحه 3 (نسخه PDF)

دانلود صفحه 4 (نسخه PDF)

                 دانلود صفحه 5 (نسخه PDF)

دانلود صفحه 6 (نسخه PDF)

                 دانلود صفحه 7 (نسخه PDF)

دانلود صفحه ٨ (نسخه PDF)

 

برای مشاهده فایل‌های PDF باید نرم‌افزار Acrobat Reader نصب شود
دو هفته‌نامه لرستان ورزشی ; ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸

شماره 13 لرستان ورزشی سه‌شنبه 13 بهمن 1388 منتشر شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود صفحه 1 (نسخه PDF)

              دانلود صفحه 2 (نسخه PDF)

دانلود صفحه 3 (نسخه PDF)

              دانلود صفحه 4 (نسخه PDF)

دانلود صفحه 5 (نسخه PDF)

              دانلود صفحه 6 (نسخه PDF)

دانلود صفحه 7 (نسخه PDF)

              دانلود صفحه 8 (نسخه PDF)

 

برای مشاهده‌ی فایل‌های PDF باید نرم‌افزار Acrobat Reader نصب باشد