home contact  

 


 


دو هفته‌نامه لرستان ورزشی ; ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩

شماره 22 لرستان ورزشی سه‌شنبه 25 خرداد منتشر شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم تیرماه لرستان ورزشی وارد دومین سال انتشار می‌شود

دانلود صفحه 2 (نسخه PDF)

 

                 دانلود صفحه 3 (نسخه PDF)

 

دانلود صفحه 4 (نسخه PDF)

 

                 دانلود صفحه 5 (نسخه PDF)

 

دانلود صفحه 6 (نسخه PDF)

 

                  دانلود صفحه 7 (نسخه PDF)

 

دانلود صفحه ٨ (نسخه PDF)
دو هفته‌نامه لرستان ورزشی ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩

ویژه‌نامه شماره یک:

 

دانلود صفحه یک (JPG)

 

                    دانلود صفحه دو (JPG)

 

دانلود صفحه سه (JPG)

 

                      دانلود صفحه چهار (JPG)

 

ویژه‌نامه شماره دو:

 

دانلود صفحه یک (JPG)

 

                   دانلود صفحه دو (JPG)

 

دانلود صفحه سه (JPG)

 

                  دانلود صفحه چهار (JPG)
دو هفته‌نامه لرستان ورزشی ; ساعت ٥:٥۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩

 

شماره 21 لرستان ورزشی سه‌شنبه 11 خرداد منتشر شد

 

 

 

 

  

دانلود صفحه 2 (نسخه PDF)

 

                 دانلود صفحه 3 (نسخه PDF)

 

دانلود صفحه 4 (نسخه PDF)

 

                 دانلود صفحه 5 (نسخه PDF)

 

دانلود صفحه 6 (نسخه PDF)

 

                  دانلود صفحه 7 (نسخه PDF)

صفحه‌های اقتصادی:

 

دانلود صفحه 9 (نسخه PDF)

 

                          دانلود صفحه 10 (نسخه PDF)

 

دانلود صفحه 11 (نسخه PDF)